Fix lỗi nhiều key Office cùng có trong một máy tính

Đây là lỗi thường gặp khi khách hàng crack bị lỗi mà muốn chuyển sang bản quyền. Nó không cho xóa key crack là máy không nhận bản quyền xịn. Đây là lỗi thường xuyên gặp phải nên bạn cần lưu ý(thường đi kèm với key Office 365).

Mở cửa sổ ứng dụng “Command Prompt” dưới quyền Administrator rồi gõ lệnh như sau (tùy thuộc phiên bản Office của bạn là 32bit hay 64bit mà gõ lệnh phù hợp):

Với bản 32 bit:

cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Với bản 64 bit:

cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Lệnh trên khi được thực thi sẽ hiển thị toàn bộ thông tin bản quyền Office đang nằm trên hệ thống. Bạn hãy tìm các dòng có dạng như sau: “Last 5 characters of installed product key: ABCDE“.

thong tin ban quyen office bang lenh cmd

Các ký tự “ABCDE” này chính là 5 ký tự cuối cùng của mã bản quyền Office trên hệ thống của bạn, bạn hãy xác nhận đây là mã Crack bạn đã sử dụng trước đó, nếu đúng mã Crack, bạn phải xóa chúng đi bằng lệnh sau:

Với bản 32bit:

cscript.exe "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:ABCDE

Với bản 64bit:

cscript.exe "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:ABCDE

Nếu gõ đúng lệnh, máy sẽ báo: “<Product key uninstall successful>“. OK rồi, hãy xóa tất cả các mã Crack đi nhé, chỉ giữ lại mã xịn thôi. Cuối cùng, chạy lại ứng dụng Word và kiểm tra xem bản quyền xịn của bạn đã có thể kích hoạt được hay chưa nhé

Bạn cũng có thể dùng phần mềm MSActBackUp 1.1.0 Portable(tải ở đây) để kiểm tra key nào là key crack để xóa đi. Nhớ hãy giữ lại key xịn, chỉ xóa key lậu thôi nha 😀