Tất cả file ở đây là nguyên bản chúng tôi chỉ tải xuống và upload lên các trang web lưu trữ đảm bảo nguyên vẹn. Chúng tôi đã mất rất nhiều chi phí để làm nên trang tải phần mềm này. Nếu bạn muốn ủng hộ chúng tôi thì hãy mua sản phẩm bản quyền chính hãng. Sài bản quyền dùng ổn định và ít gặp lỗi phần mềm về lâu về dài.

Các phiên bản Windows sẽ được chia làm các phiên bản cập nhật và 64/32bit. Cài tải bản nào bạn hãy nhấn trực tiếp vào link để tải xuống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để tốc độ tải của bạn là cao nhất. Ngoài ra bạn có thể xem hướng dẫn tải nhanh server Dự phòng tại đây.

Phiên bảnFshareOneDriveNhanh
(SIN)
Windows 1164bit
Windows 10 21H164bit
Windows 10 - 20H264bit
Windows 10 - 1903
64bit64bit
32bit
Windows 10 - 180964bit
32bit
Windows 10 - 180364bit
32bit

VersionEditionFshareOnedrive 1Onedrive 2Nhanh
(SIN)
Windows 8.1
with Update
Single Language64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Pro + Home64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Pro VL64bit - 32bitLink
Enterprise64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Windows 7Home Basic32bit32bitLink
Home Premium64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Professional64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Ultimate64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit
Enterprise64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Windows 8Pro + Home64bit - 32bit64bit - 32bit

Các phiên bản Office 2019, 2016… đều được thiết lập theo tiêu chuẩn. Bạn có thể tải Office 2019 hoặc 2016 bằng phiên bản tiêu chuẩn từ hãng. Nếu có link lỗi, vui lòng phản hồi.

VersionEditionFshareOnedrive 1Onedrive 2Nhanh
(SIN)
SHA-1
Office 2021Professional Plus
(English)
DownloadDownloadDownload25E581D90BBF3A1277B156C4410D29109BCD9230
Professional Plus
(Vietnamese)
DownloadDownload
Home And BusinessDownloadDownloadDownload8EF6AB35C8F3B7C404FD5AEBD3637B9D026874E7
Home StudentDownloadDownload5F9300BA70B49F930B0E9923356089D400F85837
Project ProfessionalDownloadDownloadDownloadAE08363C79C25FF301F1EBBF3F536A1C5F6124B5
Visio ProfessionalDownloadDownloadDownloadEB88E82D34AA75BF6797CCBF81EE344F48EDC108
Office 2019Pro Plus
(English)
DownloadDownloadDownloadDownload4673B34F1DBB80A2388DE7E2186F593F9CDAF397
Pro Plus
(Vietnamese)
DownloadDownloadDownloadDownload7B80FEDA235AD3E1C16B7471BB44315C2A5F506A
Visio ProDownloadDownloadDownload9345136D18A02417CCA365702A570B4C7B59862B
Home And BusinessDownloadDownload
Project ProDonwloadDownloadDownload7DE0D55DF2154CAA18887915187D7FBA7B51C448
AccessDownload542caaf5e17e4d3cb2bb0069272805648536d324
Online Setup
Office 2016
Retail
Pro Plus
(English)
DownloadDownloadDownloadDownload213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Pro Plus
(Vietnamese)
DownloadDownloadDownloadDownload3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Visio ProDownloadDownloadDownload5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
Project ProDownloadDownloadDownload608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15
Accessad9d7039cb23ac3ca9e7dec760c6f1f732415870
Office 2013
Retail
Pro Plus
(English)
64bit - 32bit64bit - 32bit
Pro Plus
(Vietnamese)
64bit64bit - 32bit
Office 2010
Retail
Pro Plus64bit - 32bit64bit - 32bit
Office 2007Pro PlusDownloadDownload
VersionEditionFshareOneDriveOneDriveNhanh
(SIN)
SHA-1
Windows Server 2022
Build 20348.1787
Standard, Datacenter64bit64bit64bit9FAF7B75DDC5C2B5A2852FAF2E92271DAC47B115
Windows Server 2019
17763.2114
Standard, Datacenter64bit64bit64bitAE4F3BF7B2EFE97F1B398CFF3AA7B7B8939D00CA
Server 2019
build 17763.379
Standard64bit64bit55AC0F541BCC9CE2F70AF4227239FC4A6A1E2B6E
Essentials64bit130D66A1BC190F0C1B837204BA28B5BE5D583AC5
Server 2019
build 17763.107
Standard64bit2047F4E9FE2894F138395F3FAC037C007DD1493E
Essentials64bitFBB32C6761640640E48D1652225E6AF117EAE0AD
Server 2019
build 17763.1
Standard64bit64bit64bit24F7C459F3612DF82205A45FDB68CA9F96BC5D80
Essentials64bit64bit66706C2FC927066C90DF294E8B67D4A70E564986
Server 2016 version 1607 build 14393.1884Hyper-V64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Essentials64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Standard + Datacenter64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Storage64bit64bitFB0CAEE2D9526D6C00AB9B8C61CD4E37C6CA9B30
Windows Server 2016
version 1709
build 16299.15
Multiple
(Standard + Datacenter)
64bit64bit9B901A2CE6A8E126496EFB0D2440C0187FE614B8
Windows Server 2016
version 1607
build 14393.447
Hyper-V64bitE6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
Essentials64bitE6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
Standard + Datacenter 64bitF185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
Storage64bitF185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
Windows Server 2016
version 1607
build 14393.0
Hyper-V64bitDFCC2EF86A20D62A4F6AAB84DF562F054031E174
Essentials64bit3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
Standard + Datacenter64bit3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
Storage64bit3F136FE5C44BCE158E5F044121E43438FDA058E5
Windows Server 2012 R2Hyper-V64bit64bit64bit1EEC2EE8DD77E8EB970B210C9B0E01986D7210DD
Essentials64bit64bit64bitFFDE99A43C31ACB97F9F12FE300AD686A3B2E5F1
Standard + Datacenter64bit64bit64bit865494E969704BE1C4496D8614314361D025775E
Storage64bit64bit64bitC1B62327A36FA4F25A3336246B7D963B086AA140
Windows Server 2012Hyper-V64bitA29C8155B8EE80FBB1BF6CE1C627C633BC639558
Essentials64bit1F3FBF9CD23F864A2ACC6B7A6A8E6A9EB94B5C52
Standard + Datacenter64bitD09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
Storage64bitA0740FE126DA88A1F0490F071EFA66B81AC02581
VersionEditionFshareOneDriveOneDriveNhanh(Sin)SHA-1
SQL Server 2022
MSDN 64 bit
English
09 January 2023
Developer64bit64bit64bitC0330CEF82B5C71460714897D59995CFF4DF1554
Enterprise Core64bit64bit64bitE6476FF3A5E6E1221A342B78F324AF402CBFABF5
Enterprise64bit64bit64bit5CF96D99A9ECE7D5AB44D58BAD5D021F8C03BF6A
Express With Advanced Services64bit64bit64bitB452DDC2BCA0BCEA14032684A1CCC4C8B6B77665
Express64bit64bit64bit652B2388E961269E04C679F60BC8D7853BB907F3
LocalDB64bit64bit64bit37147BE7A4A6B8E87DF24E79CACBCC016C1EA903
Standard64bit64bit64bit9ABC2C06FE152FFAB7347572DA0FCEBFC2B580CA
Web64bit64bit64bit8AB705300107AE512BBAB3AE2B8DC3AD25DBF02A
SQL Server 2019
MSDN 64 bit
English
05 November 2019
Developer64bit64bit64bit22974E466987D7D4659437AAB06AC0798657C700
Enterprise Core64bit64bit64bitFBCA7AA05263A96EFD2B11DC6F3B51AAC979E296
Enterprise64bit64bit64bitCF79B1C4D0D66D19784EE4A09ADBB3ED62EA7EEE
Express With Advanced Services64bit64bit64bitC70158B4A53960D3029B9688D781F166FA8BC637
Express64bit64bit64bit004A55528A3D38224B71C2DE0D1A3291DAEF5E0F
LocalDB64bit64bit64bitA333B6404E03652066E951869C4CB44B2332D5EF
Standard64bit64bit64bit9779E231AB6ACADBD1678CBB7C41797CD6490C1E
Web64bit64bit64bitAA3CAD641D5141254193417925D558D790973D8F
SQL Server 2016
Service Pack 3
MSDN 64 bit
English
30 November 2021
Developer64bit64bit64bit4FC38D515CAD8E3F24901845C068B4A505E9446D
Enterprise Core64bit64bit64bitE325B1E0154490CB588C76D1794AE45FD284576E
Enterprise64bit64bit64bit3210ADC5435514ACEE6F1FA4AF357774B9D1F47A
Express With Advanced Services64bit64bit64bitB13ED4816B36E2807DE7834520CADA6C19F3644F
Express64bit64bit64bit41BFB2CF7259780107A8D0AC659C90D569C39344
LocalDB64bit64bit64bit6B721C2AC7D91BA731E19AD22FF550CE1D4E52F0
Service Pack 364bit64bit64bitFE810783A2AF3258188E0FE1E2844DEE7C83E150
Standard64bit64bit64bit668E434359AD61BF9C5C66B3D7EFA39A4FD60BCE
Web64bit64bit64bitC052AACD42BB66D457AD7937F938761A52F27110
Phần mềmLinkHướng dẫn
MSActBackUp 1.1.0 PortableDownloadLink
EasyDrv7_Win10.x64_7.17.1023.1_ENDonwload
MD5Download
HashCalcDownload
Eagleget DownloadDownloadLink
WintoHddDownloadLink