Tất cả file ở đây là nguyên bản chúng tôi chỉ tải xuống và upload lên các trang web lưu trữ đảm bảo nguyên vẹn. Chúng tôi đã mất rất nhiều chi phí để làm nên trang tải phần mềm này. Nếu bạn muốn ủng hộ chúng tôi thì hãy mua sản phẩm bản quyền chính hãng. Sài bản quyền dùng ổn định và ít gặp lỗi phần mềm về lâu về dài.

Các phiên bản Windows sẽ được chia làm các phiên bản cập nhật và 64/32bit. Cài tải bản nào bạn hãy nhấn trực tiếp vào link để tải xuống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để tốc độ tải của bạn là cao nhất. Ngoài ra bạn có thể xem hướng dẫn tải nhanh server Dự phòng tại đây.

Phiên bảnFshareOneDriveNhanh
(SIN)
Dự phòng
(VN)
Windows 1164bit64bit
Windows 10 21H164bit64bit
Windows 10 - 20H264bit64bit
Windows 10 - 1903
64bit64bit64bit
32bit32bit
Windows 10 - 180964bit64bit
32bit32bit
Windows 10 - 180364bit64bit
32bit32bit

VersionEditionFshareOnedrive 1Onedrive 2Nhanh
(SIN)
Dự phòng
(VN)
Windows 8.1
with Update
Single Language64bit - 32bitLink64bit - 32bit64bit - 32bit
Pro + Home64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Pro VL64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Enterprise64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Windows 7Home Basic32bit32bitLink
Home Premium64bit - 32bit64bit - 32bitLink
Professional64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Ultimate64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit64bit - 32bit
Enterprise64bit - 32bit64bit - 32bitLink64bit - 32bit
Windows 8Pro + Home64bit - 32bit64bit - 32bit64bit - 32bit

Các phiên bản Office 2019, 2016… đều được thiết lập theo tiêu chuẩn. Bạn có thể tải Office 2019 hoặc 2016 bằng phiên bản tiêu chuẩn từ hãng. Nếu có link lỗi, vui lòng phản hồi.

VersionEditionFshareOnedrive 1Onedrive 2Nhanh
(SIN)
Dự phòng
(VN)
SHA-1
Office 2021Pro Plus
(English)
DownloadDownload
Home And BusinessDownloadDownload
Office 2019Pro Plus
(English)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownload4673B34F1DBB80A2388DE7E2186F593F9CDAF397
Pro Plus
(Vietnamese)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownload7B80FEDA235AD3E1C16B7471BB44315C2A5F506A
Visio ProDownloadDownloadDownloadDownload9345136D18A02417CCA365702A570B4C7B59862B
Home And BusinessDownloadDownloadDownload
Project ProDonwloadDownloadDownloadDownload7DE0D55DF2154CAA18887915187D7FBA7B51C448
AccessDonwload542caaf5e17e4d3cb2bb0069272805648536d324
Online SetupDownload
Office 2016
Retail
Pro Plus
(English)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownload213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Pro Plus
(Vietnamese)
DownloadDownloadDownloadDownloadDownload3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Visio ProDownloadDownloadDownloadDownload5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
Project ProDownloadDownloadDownloadDownload608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15
AccessDonwloadad9d7039cb23ac3ca9e7dec760c6f1f732415870
Office 2013
Retail
Pro Plus
(English)
64bit - 32bit64bit - 32bit64bit - 32bit
Pro Plus
(Vietnamese)
64bit64bit - 32bit64bit - 32bit
Office 2010
Retail
Pro Plus64bit - 32bit64bit - 32bit64bit - 32bit
Office 2007Pro PlusDownloadDownload
VersionEditionFshareOneDriveOneDriveNhanh
(SIN)
Dự phòng
(VN)
SHA-1
Server 2019
build 17763.379
Standard64bit64bit64bit55AC0F541BCC9CE2F70AF4227239FC4A6A1E2B6E
Essentials64bit64bit130D66A1BC190F0C1B837204BA28B5BE5D583AC5
Server 2019
build 17763.107
Standard64bit64bit2047F4E9FE2894F138395F3FAC037C007DD1493E
Essentials64bit64bitFBB32C6761640640E48D1652225E6AF117EAE0AD
Server 2019
build 17763.1
Standard64bit64bit64bit64bit24F7C459F3612DF82205A45FDB68CA9F96BC5D80
Essentials64bit64bit64bit66706C2FC927066C90DF294E8B67D4A70E564986
Server 2016 version 1607 build 14393.1884Hyper-V64bit64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Essentials64bit64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Standard + Datacenter64bit64bit64bitF1358DA167DE656FE621FA425A4465323F98243D
Storage64bit64bit64bitFB0CAEE2D9526D6C00AB9B8C61CD4E37C6CA9B30
Windows Server 2016
version 1709
build 16299.15
Multiple
(Standard + Datacenter)
64bit64bit64bit9B901A2CE6A8E126496EFB0D2440C0187FE614B8
Windows Server 2016
version 1607
build 14393.447
Hyper-V64bit64bitE6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
Essentials64bit64bitE6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D
Standard + Datacenter64bit64bitF185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
Storage64bit64bitF185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616
Windows Server 2016
version 1607
build 14393.0
Hyper-V64bit64bitDFCC2EF86A20D62A4F6AAB84DF562F054031E174
Essentials64bit64bit3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
Standard + Datacenter64bit64bit3F4F4442073EDCF0EF30BC470E721208E2611DBC
Storage64bit64bit3F136FE5C44BCE158E5F044121E43438FDA058E5
Windows Server 2012 R2Hyper-V64bit64bit64bit1EEC2EE8DD77E8EB970B210C9B0E01986D7210DD
Essentials64bit64bit64bitFFDE99A43C31ACB97F9F12FE300AD686A3B2E5F1
Standard + Datacenter64bit64bit64bit865494E969704BE1C4496D8614314361D025775E
Storage64bit64bit64bitC1B62327A36FA4F25A3336246B7D963B086AA140
Windows Server 2012Hyper-V64bit64bitA29C8155B8EE80FBB1BF6CE1C627C633BC639558
Essentials64bit64bit1F3FBF9CD23F864A2ACC6B7A6A8E6A9EB94B5C52
Standard + Datacenter64bit64bitD09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
Storage64bit64bitA0740FE126DA88A1F0490F071EFA66B81AC02581
Phần mềmLinkHướng dẫn
MSActBackUp 1.1.0 PortableDownloadLink
EasyDrv7_Win10.x64_7.17.1023.1_ENDonwload
MD5Download
HashCalcDownload
Eagleget DownloadDownloadLink
WintoHddDownloadLink